Samsung
Samsung QLED TV
1
Reģistrē QLED 4K televizora iegādi ne vēlāk kā 30 dienas no pirkuma datuma.
2
Formā zemāk ievadi: Pirkuma datumu, modeļa kodu un sērija numuru.
3
Izdrukā vai saglabā garantijas sertifikātu

Pagarini attēla kvalitātes garantijas laiku līdz 10 gadiem

Reģistrē pirkumu un iegūsti 10 gadu garantiju attēla kvalitātei. Uzzini vairāk par attēla iedegšanu.
i
Nospiežot "reģistrēt", jūs piekrītat visiem noteikumiem un nosacījumiem.

Akcijas noteikumi

Iegādājies “Samsung” QLED 4K televizoru un saņem 10 gadu attēla kvalitātes garantiju”

 1. SIA “Samsung Electronics Baltics”, reģistrācijas numurs 40003963909, adrese Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, Latvija (turpmāk tekstā – “Samsung”) ar nolūku reklamēt “Samsung” QLED 4K televizoru organizē akciju “Iegādājies “Samsung” QLED 4K televizoru un saņem 10 gadu attēla kvalitātes garantiju” (turpmāk tekstā – Akcija).
 2. Akcija ir spēkā laikā no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. decembrim (turpmāk tekstā – Akcijas periods).
 3. Akcija ir spēkā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.
 4. Akcijas preces ir šie “Samsung” QLED 4K televizora modeļi: QE75Q90RATXXH, QE65Q90RATXXH, QE55Q90RATXXH, QE75Q85RATXXH, QE65Q85RATXXH, QE55Q85RATXXH, QE65Q82RATXXH, QE55Q82RATXXH, QE75Q70RATXXH, QE65Q70RATXXH, QE55Q70RATXXH, QE49Q70RATXXH, QE65Q67RATXXH, QE55Q67RATXXH, QE49Q67RATXXH, QE65Q65RATXXH, QE55Q65RATXXH, QE49Q65RATXXH, QE82Q60RATXXH, QE75Q60RATXXH, QE65Q60RATXXH, QE55Q60RATXXH, QE49Q60RATXXH, QE43Q60RATXXH, QE65LS03RAUXXH, QE55LS03RAUXXH, QE49LS03RAUXXH, QE43LS03RAUXXH, QE85Q95TATXXH, QE75Q95TATXXH, QE65Q95TATXXH, QE55Q95TATXXH, QE75Q90TATXXH, QE65Q90TATXXH, QE55Q90TATXXH, QE85Q80TATXXH, QE75Q80TATXXH, QE65Q80TATXXH, QE55Q80TATXXH, QE49Q80TATXXH, QE75Q77TATXXH, QE65Q77TATXXH, QE55Q77TATXXH, QE85Q70TATXXH, QE75Q70TATXXH, QE65Q70TATXXH, QE55Q70TATXXH, QE75Q67TAUXXH, QE65Q67TAUXXH, QE55Q67TAUXXH, QE50Q67TAUXXH, QE43Q67TAUXXH, QE85Q60TAUXXH, QE75Q60TAUXXH, QE65Q60TAUXXH, QE58Q60TAUXXH, QE55Q60TAUXXH, QE50Q60TAUXXH, QE43Q60TAUXXH, QE75LS03TAUXXH, QE65LS03TAUXXH, QE55LS03TAUXXH, QE50LS03TAUXXH, QE43LS03TAUXXH, QE32LS03TBKXXH, QE43LS05TAUXXH, QE55LS01TAUXXH (turpmāk katrs modelis atsevišķi – Akcijas prece).
 5. Par Akcijas precēm uzskatāmas tikai preces, kuras izplata SIA “Samsung Electronics Baltics”. Pircēja pienākums ir noskaidrot pie mazumtirgotāja, vai izvēlētais produkts piedalās Akcijā.
 6. Attiecībā uz katru Akcijas preci, kura iegādāta Akcijas periodā, Pircējam ir tiesības saņemt 10 gadu ražotāja attēla kvalitātes garantiju (turpmāk tekstā – Paplašinātā garantija). Šo paplašināto garantiju nodrošina “Samsung Electronics Co. Ltd.”, adrese 129 Samsung-Ro, Maetan-3dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Koreja.
 7. Paplašinātā garantija attiecas uz Akcijas preces attēla “iededzināšanu” (angļu valodā “burning-in”), t.i., attēls tiek “iededzināts” televizora ekrānā neatkarīgi no satura, ko cilvēks skatās. “Iededzināšana” (“Burning-in”) nozīmē neatgriezenisku bojājumu daļā no televizora ekrāna, kurš var rasties tādēļ, ka ilgstoši rādīts nekustīgs attēls, piemēram, akciju vai ziņu josla ekrāna apakšā.
 8. Paplašinātā garantija attiecas uz Akcijas precēm, kuras lietotas normālos mājas apstākļos, ja tām netīši vai nejauši notikusi “iededzināšana”. Paplašinātā garantija neattiecas uz gadījumiem, kad nekustīgi attēli (piem., jpeg attēlu faili), nekustīgu attēlu elementi (piem., akciju vai ziņu joslas ekrāna apakšā) vai programmas rādītas ekrānā panorāmas vai 4:3 attēla formātā. Paplašinātā garantija nav attiecināma, a Akcijas prece izmantota komerciāliem mērķiem.
 9. Paplašinātā garantija ir spēkā, sākot no pirkuma kvītī norādītās iegādes dienas.
 10. Uz Akcijas preci attiecināmie garantijas noteikumi pievienoti Akcijas preces komplektā (standarta garantijas noteikumi) un sniegti šeit (Paplašinātās garantijas noteikumi). Visi standarta garantijas noteikumi attiecas uz Akcijas preci, ja vien šie Akcijas noteikumi nenosaka īpašus Paplašinātās garantijas noteikumus. Paplašinātā garantija neskar patērētāja tiesības, kuras noteiktas attiecīgajos patērētāju tiesību aizsardzības likumos.
 11. Paplašinātā garantija neietekmē standarta garantijas noteikumu attiecībā uz citiem Akcijas preces defektiem.
 12. Lai saņemtu Paplašināto garantiju, pircējam 30 dienu laikā no pirkuma dienas jāapmeklē tīmekļa vietne samsunggarantija.lt vai samsunggarantija.lv, vai samsunggarantii.ee, jāreģistrē pirkums, izvēloties Akcijas preces modeli, norādot sērijas numuru, pirkuma dienu un piekrišanu šiem noteikumiem.
 13. Ja reģistrēšanās ir veiksmīga, pircējam tiks piedāvāts izdrukāt vai lejupielādēt Paplašinātās garantijas apliecību. Ja rodas problēmas ar reģistrēšanu, pircējam jāsazinās ar palīdzības centru.
 14. “Samsung” neuzņemas atbildību par (a) reģistrēšanās pieteikumiem, kuri neatbilst Akcijas noteikumiem (nepilnīga informācija, iesniegumi pēc beigu termiņa utt.), (b) ar telekomunikāciju pakalpojumiem saistītām kļūmēm; (c) jebkādiem pārtraukumiem, kaitējumu vai zaudējumiem, kuri radušies tādu apstākļu dēļ, ko “Samsung” nespēj ietekmēt.
 15. Paplašinātā garantija ir spēkā “Samsung” pilnvarotajos klientu apkalpošanas centros Latvijā, Lietuvā, Igaunijā. “Samsung” pilnvaroto klientu apkalpošanas centru saraksts pieejams tīmekļa vietnē www.samsung.lt (Lietuvā), www.samsung.lv (Latvijā), www.samsung.ee (Igaunijā).
 16. Pircējam jāsaglabā pirkuma kvīts un Paplašinātās garantijas apliecība un pēc pieprasījuma jāuzrāda “Samsung” pilnvarotajā klientu apkalpošanas centrā. Paplašinātās garantijas apliecība apstiprina pircēja tiesības uz Paplašināto garantiju.
 17. Akcija paredzēta tikai pircējiem mazumtirdzniecības veikalos, tā nav attiecināma uz precēm, kuras iegūtas ar mērķi pārdot tālāk. Akcija ir paredzēta tikai patērētājiem.
 18. Pircējam nav tiesību saņemt Paplašināto garantiju, ja noskaidrots, ka šis pircējs nav ievērojis Akcijas noteikumus vai ir negodīgi ietekmējis Akcijas norisi.
 19. Ar Akciju saistītās sūdzības var iesniegt “Samsung” līdz 2020. gada 31. decembrim, zvanot vai rakstot uz palīdzības dienestu:

Kas ir ekrāna iedegšana?

Attēla iedegšana ir neatgriezenisks bojājums televizora ekrānā, kas var parādīties, ja ilgstoši tiek rādīts viens attēls

Samsung televizori ir pasargāti no iedegšanas, lai ilgstoši nodrošinātu izteiksmīgu un augstas kvalitātes attēlu.

Garantija attiecas uz QLED 4K televizoriem, ja tiem rodas iedegšanas pazīmes lietojot tos mājās. Garantija neattiecas QLED televizoriem, ja tie tiek izmantoti komerciāliem nolūkiem, uz kuriem tiek nepārtraukti rādīti nekustīgi attēli uz displeja (piemēram, fotoattēlu), bilžu nemainīgie elementi (piemēram, ūdenszīmes) vai programmu dēļ, kuras tiek skatītas panorāmas vai 4:3 attēla formātā.